Nadace

Kuršel FAMILY fOUNDATION

Kuršel Family Foundation je česká rodinná nadace založená manželi Hanou a Milanem Kuršelovými na jaře roku 2023. Společně s rodiči se na směřování nadace se od počátku podílejí také jejich tři synové společně s jejich ženami.

PODPORUJEME VAŠE SNY

Nadace Kuršel Family Foundation si klade za cíl zejména systematickou podporu dlouhodobě udržitelných projektů v oblastech financování vzdělávání, vědy a výzkumu, kultury, veřejného života, sociální oblasti, životního prostředí, obnovitelných zdrojů, architektury, energetiky a dalších, a to s hlavním cílem motivovat jednotlivce a komunity v realizování jejich snů a vizí. Přednostně zaměřuje nadace svou pozornost na region Semilska, kde podporuje rozvoj volnočasových aktivit, ať již sportovních nebo kulturních, a také dobročinné účely.

PODPOROVANÉ OBLASTI

SPORT & VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Rodina Kuršelových měla vždy blízko ke sportu, a stejně tak si uvědomuje, jak je kromě času v práci důležitý i kvalitně strávený volný čas. 

KULTURA & UMĚNÍ

Kultura a umění obohacuje naše životy, posiluje identitu, inspiruje inovace či podněcuje kreativitu a buduje komunity. Obohacuje nás jako jednotlivce i celou společnost. V neposlední řadě dělá svět kolem nás estetickým a krásným místem. 

SOCIÁLNÍ OBLAST

Podpora sociální oblasti má pro nás klíčový význam, protože chceme pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba, a přispět k dosažení spravedlivější a vyváženější společnosti.

Co je naším cílem?

Poté, co jsme založili společnost FABRIKA 1861, obracelo se na nás více a více lidí s nápady či projekty, které se svou povahou blížili spíše náplni nadace. Po úvahách v rodinných kruzích jsme se rozhodli tyto aktivity sdružit pod záštitu Nadace Kuršel Family Foundation.

Proč to děláme?

Historie naší rodiny je dlouho spjatá s tímto regionem, na jehož budoucnosti nám opravdu záleží a hlavně věříme, že každý potenciál, zejména regionu Semilska a Českého ráje, a především lidí zde žijících, si zaslouží rozvinout.